×

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 908
Denetle.net - Anasayfa

Kamu Gözetim Kurumu tarafından gerçekleştirilen Bağımsız Denetçilik 2019 yılı ikinci sınavı 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olup, sınav müracaatları 23 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linkten bilgi alınabilir. 

www.denetle.net ekibi

http://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/3606/24-Kas%C4%B1m-2019-tarihli-Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-Denetc%CC%A7ilik-S%C4%B1nav-I%CC%87lan%C4%B1-(16-09-2019)

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 39. SORU. 

 

 

 

 

 

Nominal değeri 1,000 TL ve yıllık faiz oranı (kupon oranı) %10 ve vadesi 2 yıl olan bir tahvilin %12 getiri oranı üzerinden bugünki değeri ne kadardır?

 

 

Çözüm: 1,000 * 1,1 * 1,1=  1,210 TL

1,210 / (1+0,12)²       1,210 / 1,2544 = 965  (1,12 * 1,12 = 1,2544)

 

 

 

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 38. SORU. 

 

 

 

 

Her yıl sabit 2 TL temettü dağıtan bir şirketin sermaye maliyeti %12,5 ise, hisse senedinin bugünki değeri kaçtır?

 

 

 

Çözüm: 2/0,125=16

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 37. SORU. 

 

 

 

A işletmesi yatırımın yapıldığı yıl sonunda 15,000 tl, takip eden yıl 20,000 tl ve 3. yılın sonunda da 30,000 tl nakit akışı sağlayan bir projeye yatırım yapmıştır. Faiz oranı %10

ise, nakit akışlarının bugünki değeri ne kadardır?

 

 

Çözüm: 

 

1. yıl 15,000 / 1,1= 13,636

2.yıl 20,000 / 1,21= 16,529   (1,1 ile 1,1 i çarpınca, iki yıl olduğu için iki kez faiz)

3. yıl 30,000 / 1,331= 22,539  (3 yıl olduğu için 1,1 çarpı 1,1 çarpı 1,1 yapıyoruz)

13,636+16,529+22,539= 52,704

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 32. SORU. 

 

 

Basit faiz yöntemi kullanılarak yıllık %24 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 150,000 lira için 48 günde kaç lira faiz geliri elde edili?  (yıl 360 gündür)

 

Çözüm: 

150 * 1,24= 186,000

186-150= 36,000

36,000/ 360 * 48= 4,800 

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 31. SORU. 

 

 Yıllık enflasyon oranı %8, bankadaki mevduat yıllık fair oranı %24 ise reel faiz oranı yaklaşık ne kadardır?

 

 

Çözüm: 

100 TL üzerinden; 

100 * 1,24= 124

124 / 1,08 = 114,81 yani laklaşık 115 oda eşittir %15 (yani 100 lira 115 olursa %15 artmıştır)

 

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 28. SORU. 

 

 

A işletmesi birim fiyatı 100 TL olan bir ürünü üretmektedir. Söz konusu ürün üretimi için birim başına  20 liralık hammadde ve 15 liralık işçilik gideri gerçekleşmiştir. Ayrıca değişken genel üretim gideri birim başına 5 tl ve toplam sabit maliyet de 46,000 TL dir. ABC işletmesi 20,000 TL kar elde etmek için minimum kaç birim ürün satması gerekir?

 

 

Çözüm: 

100*X - (40 * x+ 46,000) = 20,000

100x - 40x - 46,000= 20,000

60X-46,000= 20,000

60X= 66,000

X= 66,000/ 60

X= 1,100

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE FİNANSAL YÖNETİM A KİTAPÇIĞI 27. SORU. 

 

600,000 Tl lik net satışlar temel alınarak ABC işletmesinin öz kaynak devir hızı 3 ve aktif devir hızı 2 ise, şirketin toplam borç tutarı ne kadardır?

 

 

çözüm: 

 

Aktif devir Hızı: Net satışlar/Aktif              2=600/Aktif    2*Aktif= 600                 Aktif = 600/2=300,000

Özkaynak devir hızı : net satışlar / ortalama öz kaynak       3= 600/ özkaynak          3*özkaynak= 600    Öz kaynak = 600/3= 200,000

Aktifi 300,000 ve özkaynağı 200,000 ise aradaki fark dış kaynak yani borçtur.  300,000 - 200,000= 100,000

 

 

www.denetle.net

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 TARİHLİ SINAV, MUHASEBE STANDARTLARI A KİTAPÇIĞI 39. SORU

 X işletmesinin sahip olduğu varlıklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 

                                        A                 B                     C

DEFTER DEĞERİ              200               100                 80

KULLANIM DEĞERİ          160               120                70

GUD                               180              130                 60

 

Toplam Değer Düşüklüğü tutarı ne kadardır?

 

Çözümü: kullanım değeri ile gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olduğuna göre. 

A Varlığı 200-180= 20

B Varlığı 100-130=-30

C Varlığı 80-70= 10

B de değer kaybı yok. A da 20 + C de 10 olmak üzere toplam değer kaybı 30 dur. 

 

 

www.denetle.net

 

KGK BAĞIMSIZ DENETİM 29 HAZİRAN 2019 TARİHLİ SINAV, MUHASEBE STANDARTLARI A KİTAPÇIĞI 35. SORU

 

www.denetle.net

A işletmesi B işletmesinin paylarının tamamını 200 milyon liraya satın almıştır. Satın alma tarihinde B&nin tanımlanabilir varlıklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir. 

 

                          Defter Değeri                                 GUD

MDV                           125                                        150

Maddi ol.Var.               50                                           50

Yükümlülükler              40                                          40

 

Söz konusu satın alma işlemi sonucu ortaya çıkan Şerefiye tutarı ne kadardır?

 

Çözüm: 

Gerçeğe uygun değer 150+50-40=160

200-160=40 milyon

 

 

Page 1 of 5